RAMBO-kursen (radiologisk metodik och bildtolkning för ortopeder) är en två dagar lång grundkurs i basal bildtolkning, med fokus på akuta ortopediska tillstånd. Kursen är skapad specifikt för juniora ST-läkare inom ortopedi, med syfte att ge ökad säkerhet i egen bildtolkning framför allt under jourtid.

Vi tror att du kommer ha störst nytta av denna kurs under dina två första år som ST-läkare – ju tidigare du går kursen, desto bättre!

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20210069).